EGS
PEJ
frömmelnd weibliche Person
bigote
sanctimonious woman
beata excessivamente devota
wat d' Nopesch 1 méi al gëtt, wat se méi quiseleg gëtt