Quittungen
Quittunge
Quittung Zahlungsnachweis
quittance reçu
recibo comprovativo de pagamento
looss der eng Quittung ginn, wann s de boer bezils!
EGS elo kriss de d' Quittung 1 fir deng Ligen! elo kriss de d' Konsequenze 1 vun denge Ligen ze droen!
Quittance
Reçu
Quittung
Quittance
Reçu