1
rabiat rücksichtslos
brutal sans égards brutalement
reckless aggressive rough roughly
bruto sem respeito à bruta
e rabiate Chauffer huet eis déi lescht Parkplaz virun der Nues ewechgeholl
géi net esou rabiat mat deem Kand ëm!
2
rabiat rigoros
dur draconien rigoureux durement, rigoureusement
rigorous draconian rigorously
duro drástico rigoroso duramente, rigorosamente
d' Leit 1 sinn net zefridde mat deene rabiate Spuermoossnamen
an där Saach musse mer rabiat duerchgräifen
aggressiv