Racketten
Rackette
Schläger Ballschläger
raquette instrument de sport
racket bat
raquete
vu Roserei huet den Tennisspiller seng Rackett futti geschloen