kee Pluriel
VEREELZT
eng Rafecht
ein Armvoll
une brassée (de)
an armful (of)
um braçado (de)
de Bauer huet de Kéi eng Rafecht Hee aginn
géi sich eng Rafecht Gromperen an de Keller!
EGS deen ongezillte Borscht hätt eng Rafecht Streech verdéngt! deen ongezillte Borscht hätt zerguttst Streech verdéngt!
EGS mir kruten eis Rafecht ! 1 mir si gutt vernannt ginn