hunn
geraf
geraaft
transitiv
1
auflesen einsammeln
ramasser collecter par terre
to pick up to collect
colher apanhar do chão
d' Kanner 1 sinn an de Gaart Nëss rafen
EGS ech hunn net vill an deem Cours geraf ech hunn net vill an deem Cours bäigeléiert
EGS hie reeft d' Steng 1 an du gehäis se hie bréngt dech derzou, ze maachen oder ze soen, wat hie selwer net wëllt maachen oder soen
2
Grompere rafen
Kartoffeln auslesen Kartoffeln aussondern
trier des pommes de terre
to sort potatoes
escolher as batatas
de Papp sëtzt am Keller, d' Gromperen 1 ze rafen