1
raffiniert fein, erlesen
raffiné subtil, recherché avec recherche, avec raffinement
refined elegant elegantly
refinado requintado com apuro, com requinte
däi Kleed huet nawell e ganz raffinéierten Decolleté
dëse Kach ass fir seng raffinéiert Kiche bekannt
fir déi Geleeënheet waren si ganz raffinéiert gekleet
apaart
2
raffiniert schlau
astucieux malin de manière astucieuse
clever cunning cleverly
astucioso esperto astuciosamente
dee raffinéierten Hond hat séier eraus, wou d' Mamm 1 de Schockela verstoppt hat!
den Déif hat mat senge Komplizen e raffinéierte Plang entwéckelt
ech muss soen, datt s de dech heibäi net besonnesch raffinéiert ugeluecht hues!
gewiift
lous
1
raffinéiert
apaart
2
raffinéiert
lous
gewiift