1
reich wohlhabend
riche fortuné, aisé
rich wealthy
rico opulento, abastado
hie kënnt aus enger räicher Famill
vum Schaffen ass nach kee räich ginn!
hire Jong huet sech räich bestuet hire Jong huet eng räich Fra bestuet
2
räich sinn un
reich sein an
être riche en être richement pourvu de
to be rich in
ser rico em ter abundância de
dat Land ass räich u Bëscher