reich üppig
grassement amplement abondamment
handsomely generously
generosamente amplamente abundantemente
hie gouf fir seng Méi räich belount