reif psychisch, körperlich entwickelt
mûr psychiquement, physiquement
ready mature psychologically, physically developed
maduro psiquicamente, fisicamente
eist Klengt war nach net räif , 1 fir an d' Spillschoul 1 ze goen
Äre Fils ass an der Lescht méi räif ginn
d' Zäit 1 ass nach net räif , 1 fir iwwer dëse Projet ze diskutéieren et ass nach ze fréi, fir iwwer dëse Projet ze diskutéieren