hunn
geräift
intransitiv
onperséinlech
reifen sich als Raureif absetzen
givrer
to freeze to be covered in frost
gear
et huet hënt geräift
et muss eng Kéier räifen , 1 éier een d' Schléiwe 1 ka verschaffen