Ramossen
Ramosse
Zündblättchen
amorce pétard
percussion cap
fulminante para pistola de brincar
d' Bouwen 1 hu sech heemlech Ramosse fir an hir Revolvere kaaft