hunn
ramponéiert
transitiv
EGS
ramponieren
esquinter abîmer
to smash up to ruin
estragar danificar
pass op, datt s de däin neien Auto net ramponéiers ! 1
mäin Hutt ass ganz ramponéiert , 1 huet een sech drop gesat?
no senger Néngtchen huet de Mann ganz ramponéiert ausgesinn no senger Néngtchen huet de Mann elle matgeholl ausgesinn