Rappellen
Rappelle
Rappeller
1
Reminder Meldung, Nachricht
rappel message
reminder message
lembrete mensagem
eng Stonn virun engem Rendez-vous gëtt mäin Handy mer e Rappel
2
Mahnung Mahnbrief
rappel lettre de relance
reminder letter
aviso carta de advertência
ech hat e Rappel vun de Steieren an der Bréifkëscht
Manung
3
Wiederholung Rekapitulation
rappel récapitulation
recap summary
recapitulação resumo, revisão
zum Schluss vun der Stonn mécht d' Joffer 1 ëmmer e klenge Rappel
4
Nachimpfung
rappel vaccination
booster vaccination
revacinação
bei dëser Impfung brauch een no zwee Méint e Rappel
5
Rückruf von Produkten
rappel de produits
recall of products
recolha retirada de produtos
d' Firma 1 huet e Rappel vu kontaminéiertem Tomatepüree annoncéiert
Réckruffaktioun
6
Seilabzug das Abseilen
rappel technique d'alpinisme
abseiling
rappel técnica de alpinismo
d' Pompjeeën 1 hu sech am Rappel vum Tuerm erofgelooss
2
Rappel
Manung
5
Rappel
Réckruffaktioun