Rapporteren
Rapportere
Berichterstatter im Gesetzgebungsprozess
rapporteur au parlement
rapporteur recorder in parliament
relator de parlamento
de Rapporter ass an der Chamber op déi verschidde Punkte vum Gesetzestext agaangen