Rapporterinnen
Rapporterinne
Berichterstatterin im Gesetzgebungsprozess
rapporteure au parlement
relatora de parlamento
d' Rapporterin 1 vun der Chamberskommissioun huet de Procès-verbal un d' Memberen 1 diffuséiert