hunn
rapprochéiert
reflexiv
sich annähern sich näher kommen die Interessen, die Standpunkte in Einklang bringen
se rapprocher concilier les intérêts, les points de vue
aproximar-se conciliar os interesses, os pontos de vista
an de Koalitiounsverhandlunge konnten déi dräi Parteien sech um Enn rapprochéieren
sech méi no kommen
sech rapprochéieren
sech méi no kommen