kee Pluriel
Rost Rostbelag
rouille produit de corrosion
rust
ferrugem produto de corrosão
de Rouer ass vum Rascht gefriess
dëst Mëttel hëlt esouguer d' Flecke 1 vum Rascht ! 1