Raschten
Raschte
1
Siesta Nickerchen
sieste somme
siesta nap
sesta soneca
hien hält all Mëtteg seng Rascht
ruff léiwer méi spéit un, elo läit d' Bomi 1 op der Rascht ! 1
2
Rast Ruhepause
halte pause
rest break
pausa para descanso
no enger kuerzer Rascht goung et weider mat eisem Trëppeltour
ech si scho midd, solle mer net eng kleng Rascht maachen?
EGS hien huet keng Rou a keng Rascht ! 1 hien ass ëmmer aktiv
Paus
2
Rascht
Paus