Raschtgänsen
Raschtgänse
Tadorna ferruginea
Rostgans
tadorne casarca
ruddy shelduck
pato-ferrugíneo
wéi laang bréien d' Raschtgänsen 1 ? 1