Rategëfter
Rattengift
mort-aux-rats
rat poison
raticida
vergiess net, Rategëft um Späicher auszeleeën!