Rateschwänz
Rattenschwanz
queue d'un rat
rat-tail
rabo de uma ratazana
do hannen am Rouer sëtzt eng Rat, et hänkt e Rateschwanz eraus
wa mer dat do maachen, kënnt nach e ganze Rateschwanz no wa mer dat do maachen, kommen eng Rei problematesch Konsequenzen no