rational
rationnel logique, sensé
rational
racional lógico, sensato
mat deenen emotionalen Aussoe kanns de e rationale Mënsch net iwwerzeegen