rationalistisch
rationaliste
rationalist
racionalista
an de rationalisteschen Theorië spillt d' Logik 1 eng grouss Roll