Rationéierungen
Rationéierunge
Rationierung
rationnement
rationing
racionamento limitação
am Krich koum et zu enger Rationéierung vun de Liewensmëttel