Ratiounen
Ratioune
Ration
ration
ration
ração porção
de Kniecht gëtt de Päerd all Owend eng gutt Ratioun Huewer
an där Hëtzt geet eng Ratioun Waasser knapps duer