1
Reaktiounen
Reaktioune
Reaktion Antwort, Äußerung
réaction réponse
response reaction
reação resposta
d' Reaktiounen 1 op der Buergermeeschtesch hir Ried ware ganz ënnerschiddlech
ech si gespaant op dem Papp seng Reaktioun , 1 wann en de Kaddo opmécht
seng Reaktioun beweist, datt hie kee Spaass versteet
2
Reaktiounen
Reaktioune
Reaktion auf einen Reiz, auf einen Auslöser
réaction à un stimulus, un déclencheur
reaction to a stimulus
reação a um estímulo
wéi d' Ambulanz 1 op d' Plaz 1 koum, huet de Verongléckte scho keng Reaktioun méi gewisen
ech maachen ëmmer eng hefteg Reaktioun op dat Medikament
3
kee Pluriel
Reaktion physikalische Kraft
réaction phénomène physique
reaction physical force
reação fenómeno físico
kanns de mir de Prinzip vun Aktioun a Reaktioun erklären?
4
Reaktiounen
Reaktioune
Chimie
Reaktion
réaction
reaction
reação
wann s de Sauerstoff mat aneren Elementer mëschs, da kann et zu enger Reaktioun kommen