Rechtecken
Rechtecke
Rechtecker
Rechteck
rectangle
rectangle
retângulo
haut hu mer an der Schoul geléiert, wéi een d' Fläch 1 vun engem Rechteck rechent
eise Gaart huet d' Form 1 vun engem laangen, schmuele Rechteck