Recoursen
Recourse
Einspruch Berufung
recours procédure judiciaire
objection appeal
recurso processo judicial
mir hunn iwwer eis Affekotin e Recours géint d' Decisioun 1 vum Schäfferot ugemellt
bei dëser Instanz ass kee Recours méi méiglech