Reegelen
Reegele
1
Regel Richtlinie, Vorschrift
règle principe, directive
rule principle, guideline, regulation
regra princípio, norma
ech hunn de ganze Mëtteg d' Reegele 1 vum Komma geüübt
an dësem Haus leeën ech d' Reegele 1 fest!
wann s de wëlls matspillen, da muss de dech un d' Reegelen 1 halen!
et gëtt net vill Reegelen ouni Ausnam
2
Regel das Übliche
règle (générale)
(general) rule
regra (geral)
wéinstens e puer Kanner pro Famill, dat war fréier d' Reegel 1
meng Cheffin kënnt an der Reegel ze spéit op de Büro
3
Regel Menstruation
règles menstruation
period menstruation
período menstruação
ech hu meng Reegel eng Woch méi spéit kritt ewéi gewéinlech
well hir Reegel esou staark ass, leit d' Fra 1 stänneg ënner Eisemangel
Period
3
Reegel
Period
Dag
EGS