Reesbengelen
Reesbengele
Spazierstock
canne (de randonnée)
walking stick
bengala (de passeio)
mäi Bopi hëlt ëmmer säi Reesbengel mat, wann en an de Bësch spadséiere geet