kee Pluriel
Regenwasser
eau de pluie
rainwater
água de chuva
en Deel vum Reewaasser versickert am Buedem
mir fänken d' Reewaasser 1 an enger Zëttär ënner der Terrass op