hunn
gereezt
transitiv
räuchern
fumer des aliments
to smoke food
fumar defumar alimentos
mäi Monni reezt d' Hamen 1 an d' Frelle 1 selwer
reecheren
reezen
reecheren