Rëffbéck
1
FAM
Drecksschwein schmutziger Mensch
porc personne sale
javardo porcalhão pessoa suja
dee Rëffbock huet sech bestëmmt schonn eng Woch net méi gewäsch!
Fléipéiter
Knaschtert
Krätzbock
2
FAM
Dreckskerl Lump
crapule
scoundrel rogue
bandalho pulha
dee Rëffbock huet mech gutt ugeschass!
Krätzbock
1
FAM
Rëffbock
Fléipéiter
Knaschtert
Krätzbock
2
FAM
Rëffbock
Krätzbock