hunn
reflektéiert
transitiv
1
reflektieren zurückstrahlen
réfléchir renvoyer par réflexion
to reflect to throw back
refletir reenviar por reflexão
de Mound reflektéiert d' Liicht 1 vun der Sonn
2
widerspiegeln ausdrücken, zeigen
refléter exprimer, montrer
to reflect to express, to show
refletir exprimir, mostrar
dem Schrëftsteller säi Wierk reflektéiert säi Charakter
erëmspigelen
intransitiv
3
reflektéieren op
reflektieren auf stark interessiert sein an
convoiter
to covet to have one's eye on
cobiçar
deen éiergäizege Kärel reflektéiert scho laang op d' Direkteschplaz 1
am Schna hunn
aus sinn op
2
reflektéieren
erëmspigelen
3
reflektéieren op
aus sinn op
am Schna hunn