Refrainen
Refraine
Refrain
refrain
refrain chorus
refrão
dat Lidd huet e flotte Refrain
EGS elo kënnt de Pätter erëm mat sengem ale Refrain ! 1 elo zielt de Pätter erëm dat selwecht ewéi esou dacks!