Regierungsréit
1
Ministerrat Organ
Conseil des ministres Conseil de gouvernement organe
council of ministers administrative body
conselho de ministros órgão
de Regierungsrot huet en neien Direkter fir de Lycée nominéiert
Ministerrot
2
Ministerrat Sitzung
Conseil des ministres séance
council of ministers meeting
conselho de ministros reunião
d' Ministere 1 gesi sech meeschtens eemol d' Woch 1 am Regierungsrot
Ministerrot
1
Regierungsrot
Ministerrot
2
Regierungsrot
Ministerrot