römisch
romain
Roman
romano
bei Aarbechten am Schoulhaff goufen d' Iwwerreschter 1 vu réimesche Mosaicke fonnt