Rekteren
Rektere
Rektor einer Hochschule
recteur d'université, d'établissement d'enseignement supérieur
rector principal of a university college
reitor de universidade, de estabelecimento do ensino superior
mäi fréiere Professer ass haut Rekter vun der Universitéit