Rektorinnen
Rektorinne
Rektorin einer Hochschule
(femme) recteur rectrice d'université, d'établissement d'enseignement supérieur
reitora de universidade, de estabelecimento do ensino superior
d' Rektorin 1 vun der Universitéit huet de Studenten d' Diplomer 1 perséinlech iwwerreecht