Relèven
Relèvë
1
Relève (vun der Gard)
Wachablösung
relève (de la garde)
render da guarda
d' Relève 1 vun der Gard virum Palais ass eng touristesch Attraktioun
2
Nachfolge
relève succession
sucessão revezamento
wann de Chef an d' Pensioun 1 geet, hëlt déi nächst Generatioun d' Relève 1 am Betrib
duerch déi vill jonk Spiller am Club ass d' Relève 1 geséchert!