Remparten
Remparte
Festungswall
rempart fortification
rampart
baluarte fortificação
dee flotte Spadséierwee féiert iwwer d' Remparte 1 vun der Stad