Remplaçanteën
Remplaçanteë
Ersatzfrau Aushilfskraft
remplaçante
substituta
well d' Léierin 1 esou laang krank war, huet missen eng Remplaçante fonnt ginn
Ersatz
Remplaçante
Ersatz