Rëndfleeschbritten
Rëndfleeschbritte
Gastronomie
Rinderbrühe
bouillon de bœuf consommé de bœuf
beef broth beef stock
caldo de carne de vaca
als Entrée zerwéiert meng Bomi eng gutt Rëndfleeschbritt mat Wermischel