Rëndvéizegkeeten
Rëndvéizegkeete
EGS
Eselei Dummheit Unsinn
connerie idiotie ânerie bêtise
idiocy stupidity asininity
disparate parvoíce
mat denge Rëndvéizegkeeten hues de dech erëm eng Kéier déck blaméiert!
Bauzegkeet
Ieselzegkeet
Kallefzegkeet
EGS
Rëndvéizegkeet
Bauzegkeet
Ieselzegkeet
Kallefzegkeet