Rëntgen
Rëntge
Röntgenaufnahme Röntgenbild
radiographie
X-ray image
radiografia
d' Doktesch 1 huet op der Rëntgen e Schued un de Bandscheiwe festgestallt
op der Rëntge gesäit ee ganz gutt, wou d' Schinnebee 1 gebrach ass
Radiologie