hunn
reproduzéiert
transitiv
1
reproduzieren nachbilden eine Reproduktion herstellen von
reproduire une œuvre originale
to reproduce to produce a copy of
reproduzir uma obra original
am Katalog vun der Ausstellung goufen d' Biller 1 exakt reproduzéiert
reflexiv
2
sich reproduzieren sich fortpflanzen
se reproduire par la génération
to reproduce to procreate
reproduzir-se perpetuar-se pela geração
am Naturschutzgebitt sollen d' Déieren 1 sech kënnen natierlech reproduzéieren