kee Pluriel
Resignation
résignation
resignation passivity
resignação atitude
meng Resignatioun gëtt mat der Zäit ëmmer méi grouss