hunn
resistéiert
intransitiv
1
widerstehen standhaft bleiben
résister à une tentation
to resist to abstain
resistir a uma tentação
bei esou engem schéine Buffet kann ech net resistéieren ! 1
widderstoen
2
Widerstand leisten
résister tenir tête
to resist to fight back
resistir fazer frente
dat ganzt Land ass besat, just eng Stad resistéiert vehement
1
resistéieren
widderstoen