widerstandsfähig resistent
résistant
resistant
resistente
déi heite Planze si besonnesch resistent géint d' Keelt 1